Манлайлагчдын үзэл бодол: Монгол улс чанартай цөөн...

Мокоро байгууллагын практик, үйл ажиллагаанд суурилсан урт хугацааны стратеги баримтлан гүйцэтгэж буй Эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн эрхийн баталгаат байдал (ЭГЭЭББ) судалгааны төсөл нь “Монгол болон Танзани улсад эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн аюулгүй байдалд...

Read more
Манлайлагчдын үзэл бодол: Бид уул уурхайн үйл ажил...

Мокоро байгууллагын практик, үйл ажиллагаанд суурилсан урт хугацааны стратеги баримтлан гүйцэтгэж буй Эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн эрхийн баталгаат байдал (ЭГЭЭББ) судалгааны төсөл нь “Монгол болон Танзани улсад эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн аюулгүй байдалд...

Read more
Protesting herders to get government support to st...

B. Munkhtuvshin works with the Mongolian NGO, People Centered Conservation (PCC). She is a key field team member for the global WOLTS project, which is carried out in Mongolia by PCC with Mokoro.

Read more
“МАНАЙ НУТГААР ЗОЧЛООРОЙ” НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭС...

“Манай нутгаар зочлоорой” нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалд зориулсан гарын авлагыг ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам (BMZ)-ны даалгавраар Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ) Монгол улсын Байгаль орчин, аялал...

Read more
“Бүгд оролцон боловсруулсан газар ашиглалтын төлөв...

Энэ үг Газар Зохион Байгуулалт, Геодиз Зураг Зүйн Газартай хамтран зохион байгуулсан “Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах явцад олон нийттэй зөвлөлдөх гарын авлага” -ыг танилцуулах 30 удаагийн цахим сургалтаас гарсан юм. 

Read more
WOLTS Team Perspectives No.4 Young champions – hop...

Suvd Boldbaatar works with the Mongolian NGO, People Centered Conservation (PCC). She is a key field team member for the global WOLTS project, which is carried out in Mongolia by PCC with MokoroLtd, a UK-based not-for profit organisation.

Read more
WOLTS Team Perspectives No.5 How Covid-19 is bring...

B. Munkhtuvshin works with the Mongolian NGO, People Centered Conservation (PCC). She is a key field team member for the global WOLTS project, which is carried out in Mongolia by PCC with MokoroLtd, a UK-based not-for profit organisation. 

Read more
Mongolian herder families are being split between...

Mongolian herder families are being split between countryside and town By B. Munkhtuvshin

B. Munkhtuvshin is a researcher with Mongolian NGO People Centered Conservation (PCC).

Read more
Property rights in Mongolia - making space for wom...

Property rights in Mongolia - making space for women? By Narangerel Yansanjav
 

Read more
Цэнхэр сум, Хураангуй тайлан - ЭГЭЭББ судалгааны т...

Мокоро байгууллагын практик, үйл ажиллагаанд суурилсан урт хугацааны стратеги баримтлан гүйцэтгэж буй Эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн эрхийн баталгаат байдал (ЭГЭЭББ) судалгаанытөсөл нь “Монгол болон Танзани улс дахь эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн баталгаат бай...

Read more