“МАНАЙ НУТГААР ЗОЧЛООРОЙ” НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭС...

“Манай нутгаар зочлоорой” нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалд зориулсан гарын авлагыг ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яам (BMZ)-ны даалгавраар Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ) Монгол улсын Байгаль орчин, аялал...

Read more