“Бүгд оролцон боловсруулсан газар ашиглалтын төлөв...

Энэ үг Хүн Төвтэй Байгаль Хамгаалал ТББ /http://pcc.mn/-ын зүгээс Газар Зохион Байгуулалт, Геодиз Зураг Зүйн Газартай хамтран зохион байгуулсан “Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах явцад олон нийттэй зөвлөлдөх гарын авлага” -ыг танилцуу...

Read more
WOLTS Team Perspectives No.4 Young champions – hop...

Suvd Boldbaatar works with the Mongolian NGO, People Centered Conservation (PCC). She is a key field team member for the global WOLTS project, which is carried out in Mongolia by PCC with MokoroLtd, a UK-based not-for profit organisation.

Read more
WOLTS Team Perspectives No.5 How Covid-19 is bring...

B. Munkhtuvshin works with the Mongolian NGO, People Centered Conservation (PCC). She is a key field team member for the global WOLTS project, which is carried out in Mongolia by PCC with MokoroLtd, a UK-based not-for profit organisation. 

Read more
Mongolian herder families are being split between...

Mongolian herder families are being split between countryside and town By B. Munkhtuvshin

B. Munkhtuvshin is a researcher with Mongolian NGO People Centered Conservation (PCC).

Read more
Property rights in Mongolia - making space for wom...

Property rights in Mongolia - making space for women? By Narangerel Yansanjav
 

Read more
Цэнхэр сум, Хураангуй тайлан - ЭГЭЭББ судалгааны т...

Мокоро байгууллагын практик, үйл ажиллагаанд суурилсан урт хугацааны стратеги баримтлан гүйцэтгэж буй Эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн эрхийн баталгаат байдал (ЭГЭЭББ) судалгаанытөсөл нь “Монгол болон Танзани улс дахь эмэгтэйчүүдийн газар эдэлбэрийн баталгаат бай...

Read more
WOLTS Project Mongolia - Tsenkher Summary, Februar...

Mokoro’s practical and action-oriented long-term strategic research project, the Women’s Land Tenure Security Project (WOLTS), is piloting its methodology through a ‘Study on the threats to women’s land tenure security in Mongolia and Tanzania&...

Read more
WOLTS Project Mongolia - Tsenkher Soum Report, Feb...

Mokoro’s practical and action-oriented long-term strategic research project, the Women’s Land Tenure Security Project (WOLTS), is piloting its methodology through a ‘Study on the threats to women’s land tenure security in Mongolia and Tanzania&...

Read more
WOLTS Blog 2

“A woman has long hair but a short brain” - Reflections on an old Mongolian saying by Lkhamaa 

Read more
Gender, Land and Mining in Mongolia - WOLTS Resear...

Gender, Land and Mining in Mongolia - WOLTS Research Report No.1 \January 2018\

This report is the result of the combined efforts of the WOLTS Mongolia Team.
We acknowledge and thank all those whom we interviewed and shared discussions with during our research in Mongolia between...

Read more