Байгалийн нөөцийн хариуцлагатай засаглал

НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллагаас хэрэгжүүлж буй “Үндэсний хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд газар, загас, ойн нөөцийн эдэлбэрийн хариуцлагатай засаглалын сайн дурын зөвлөмж”-ийг түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд Хүн Төвтэй Байгаль Хамгаалал ТББ-аас эрхлэн гаргав.


Нэмэлт мэдээллийг дараах хаягаар авна уу:
Lkham5@yahoo.com, nyansanjav@yahoo.com

 

ТАТАЖ, УНШИХ